Poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne

Mając na uwadze dobro każdej rodziny we wszystkich aspektach jej funkcjonowania, od stycznia 2017 roku oferujemy pomoc i wsparcie dzieciom, młodzieży oraz ich rodzicom lub opiekunom w formie Punktu Konsultacyjnego, w którym będzie można uzyskać profesjonalną pomoc pedagogiczno-psychologiczną z zakresu pokonywania trudności edukacyjnych, wychowawczych i rozwojowych.

Formy pomocy w ramach Punktu:

 • bezpłatna konsultacja dla rodziców, mająca na celu ustalenie przyczyn trudności dzieci i pokierowanie ich do odpowiednich specjalistów (psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty SI),
 • poradnictwo dla rodziców dotyczące rozwiązywania problemów edukacyjnych i pracy wychowawczej z dzieckiem,
 • indywidualne zajęcia ze specjalistami, wspomagające przezwyciężanie zdiagnozowanych trudności.

 

Drogi Rodzicu!

Jeśli, niepokoi Cię coś w rozwoju Twojego dziecka, zauważasz występujące problemy z mową, zachowaniem, samoobsługą w wieku przedszkolnym, pojawiają się trudności z poprawnym pisaniem, czytaniem i liczeniem w szkole, nastolatek wagaruje, staje się nadpobudliwy lub nienaturalnie wyciszony, zmienia całkowicie towarzystwo i zainteresowania, zapraszamy do kontaktu z nami.

 Terminy konsultacji: poniedziałek-piątek w godz. 17:00 – 20:00, po uprzednim zgłoszeniu

Tel.  600 451 990 w godz. 9:00 – 19:00, pn-pt.

e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres: ul A. Struga 23, Zgierz (wejście od ul. Chemików)

 

Nasi specjaliści:

SYLWIA BACZYŃSKA - mgr psychologii oraz logopeda. Pracuje z dziećmi w placówkach oświatowo-wychowawczych oraz prowadzi prywatną praktykę.    

 • Oferuje pomoc w przezwyciężeniu trudności rozwojowych i komunikacyjnych dzieci.
 • Dobiera narzędzia i sposoby służące wspomaganiu harmonijnego zdobywania kolejnych umiejętności i motywacji do pracy.
 • Pomaga rozwiać rodzicielskie lęki i wątpliwości dotyczące prawidłowości przebiegu i tempa rozwoju dzieci.
 • Zapewnia współpracę w przyjemnej, swobodnej atmosferze otoczonej zaufaniem, nastawioną na owoce pracy wszystkich uczestników procesu. 

 

ANITA MARCINIAKmgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego; nauczyciel języka polskiego oraz historii, oligofrenopedagog oferuje:

 • wspomaganie dziecka w sferze rozwoju fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i moralnego oraz rozwiązywanie podstawowych problemów z nimi związanych,
 • poradnictwo z zakresu wiedzy dotyczącej zaburzeń rozwoju i zaburzeń zachowania oraz praktycznych umiejętności postepowania z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie,
 • terapia dziecka niepełnosprawnego odpowiednio dobrana do jego potrzeb i aktualnych możliwości,
 • pomoc w nauce przedmiotów: język polski oraz historia na poziomie szkoły podstawowej

 

MARTA ZDUŃCZYK - mgr pedagogiki specjalnej - oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, pedagog wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, provider metody indywidualnej stymulacji słuchu Johansen IAS, współautor programu studiów podyplomowych Integracji Sensorycznej WSEWS w Warszawie, ekspert – wykładowca, praktyka prywatna.

Oferuje:

 • pełną diagnozę przetwarzania wrażeń sensorycznych
 • terapię SI
 • diagnozę i terapię metodą Johansen IAS,

więcej informacji na www.sensoryka.eu

KATARZYNA KUBIAKmgr pedagogiki specjalnej – surdopedagog i oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny. Nauczyciel matematyki i informatyki.

Oferuje:

 • pomoc w zakresie terapii pedagogicznej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, niedosłyszących, z autyzmem i zespołem Aspergera,
 • pomoc w zakresie terapii mowy,
 • pomoc w zakresie nauki czytania,
 • pomoc w formie terapii u dzieci zagrożonych dysleksją rozwojową, - pomoc w formie zajęć rewalidacyjnych oraz wyrównawczych z matematyki.

JOANNA PAWLAKmgr pedagogiki wieku dziecięcego i przyrody, instruktor rytmiki oraz logorytmiki. Nauczyciel przedszkola, pracuje z dziećmi od 1 roku życia

Oferuje:

 • prowadzenie zajęć wspomagających rozwój dziecka • usprawnienie dzieci z zaburzeniami mowy, wymagających jednocześnie terapii ruchowej, słuchowej i słuchowo-ruchowej
 • stymulację mowy i myślenia
 • ćwiczenia koordynacji słuchowo – ruchowej oraz wzrokowo – słuchowo – ruchowej
 • ćwiczenia ruchowe (w zakresie małej i dużej motoryki)
 • zabawy przy muzyce, improwizację ruchową
 • głównym celem jest korygowanie wad mowy i słuchu, a przy tym uwrażliwianie na cechy wspólne mowy i muzyki takie jak: rytm, melodia, tempo, dynamika, barwa dźwięku i artykulacja.

Prowadzę również ZUMBĘ zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Zumba to nie tylko ćwiczenia i taniec ale również promowanie zdrowego trybu życia u dzieci, co więcej uczy szacunku, pracy zespołowej, odpowiedzialności i zaufania. Podczas zajęć Zumby dzieci uczą się koordynacji, równowagi, rozwijają kreatywność, dyscyplinę oraz pamięć!

Badania wykazały, iż zajęcia pobudzają pracę mózgu i tym samym mają korzystny wpływ na rozwój intelektualny dziecka. Dzięki Zumbie , w krótkim czasie dzieci mogą nie tylko zdrowo spędzić czas, ale także mogą nauczyć się nowych układów tanecznych, tańców różnych kultur i ich historii.

IZABELA WRÓBEL – pedagog w zakresie pedagogiki wspierającej z profilaktyką niedostosowania społecznego, pedagog w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z promocją zdrowia, technik fizjoterapii.

Oferuje:

 • w ramach pracy terapeutycznej z rodziną zajęcia z terapii pedagogicznej dla dzieci i rodziców;
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej; - fizjoterapię w zakresie kinezyterapii i masażu leczniczego.

OLGA JÓŹWIAK-WOŹNICKA - mgr sztuki - absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, a także studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi oraz na Uniwersytecie Łódzkim na kierunkach: Pedagogika Ogólna, Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna.

Pracuje z dziećmi z pasji i wyboru a nie z konieczności. Pasjonatka sztuki tworzonej przez dzieci. Wyznaje zasadę, że każde dziecko posiada zdolności twórcze a artyzm
i piękno dziecięcej twórczości nie kryje się w walorach typowo estetycznych.

Oferuje:

 • zajęcia popołudniowe „Młody Projektant”, które realizowane są w oparciu o jej autorski program. „Mały Projektant” to zabawowa forma doskonalenia zdolności manualnych poprzez rysowanie, projektowanie, szycie, klejenie lepienie czy modelowanie. Warsztaty mają na celu wtajemniczyć dzieci w magiczny świat mody a jednocześnie pobudzać i zachęcać do szukania własnych niekonwencjonalnych rozwiązań, eksperymentowania, łączenia różnych środków przekazu i wyrazu, uczyć myślenia przestrzennego oraz podstaw szycia. Podczas warsztatów, świetnie się bawiąc, dzieci poznają podstawy historii sztuki oraz ubioru, poznają różnorodne techniki plastyczne i możliwości wykorzystania w procesie twórczym różnorodnych materiałów, nauczą się robić supełki, przyszywać guziki, zszywać tkaninę. Podczas warsztatów nie mają powstać prace o wartościach typowo estetycznych bo najważniejsza w tego typu działaniach jest możliwość zaspakajania naturalnej potrzeby ekspresji plastycznej dziecka, wzmacniania poczucia własnej wartości, kształtowania umiejętności wyrażania środkami plastycznymi oraz stwarzanie warunków odpowiednich do rozwoju osobowości i indywidualizmu dziecka.